Ontwikkellocaties Woningbouw

Ontwikkellocaties Woningbouw Beckum

De ontwikkellocaties in het Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum zijn in bovenstaande kaart in het geel aangegeven

Uitleg

Voor iedere locatie geldt dat de initiatiefnemer/ontwikkelaar de verantwoordelijkheid heeft voor het informeren en het laten participeren van de omgeving. Dit is dus geen taak of verantwoordelijkheid van de Dorpsraad. Wij als Dorpsraad hechten veel waarde aan goede communicatie-, informatie- en participatieprocessen en kunnen hier daarom wel een rol in spelen. Daarnaast vinden we het als Dorpsraad belangrijk om het overzicht en de status van de ontwikkellocaties, voor zover bij ons bekend, te delen met Beckum. Dit is te vinden in onderstaand overzicht. 

A
Wolfkaterweg-West

Eigenaar:
Particulier + Twickel
Aantal woningen:
30-35
Status
Verkenning mogelijkheden grondaankoop

B
Wolfkaterweg-Oost

Eigenaar:
Gemeente Hengelo
Aantal woningen:
25-30
Status
Grond aangekocht door gemeente, benodigde onderzoeken lopen

C
Wei bij Boenders

Eigenaar:
Twickel
Aantal woningen:
10-15
Status
Schetsplan in ontwikkeling

D
Oude smederij

Eigenaar:
Particulier
Aantal woningen:
Ca. 5
Status
Vergunningsaanvraag ingediend

E
Proggiehoes

Eigenaar:
Heilige Geest Parochie
Aantal woningen:
Ca. 5
Status
Geen ontwikkelingen

F
Schapenwei

Eigenaar:
Particulier
Aantal woningen:
10-15
Status
Schetsplan in ontwikkeling

G
Kerk + Pastorie

Eigenaar:
HeiligeGeestParochie
Aantal woningen:
Ca. 5
Status
Gesprekken tussen parochie en mogelijke koper

H
MFA

Eigenaar:
Divers
Aantal woningen:
19 of 30-35
Status
Mogelijke aantal woningen bij 2 opties MFA onderzocht