Ontwikkellocaties Woningbouw

Ontwikkellocaties Woningbouw Beckum

De ontwikkellocaties in het Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum zijn in bovenstaande kaart in het geel aangegeven

Uitleg

Voor iedere locatie geldt dat de initiatiefnemer/ontwikkelaar de verantwoordelijkheid heeft voor het informeren en het laten participeren van de omgeving. Dit is dus geen taak of verantwoordelijkheid van de Dorpsraad. Wij als Dorpsraad hechten veel waarde aan goede communicatie-, informatie- en participatieprocessen en kunnen hier daarom wel een rol in spelen. Daarnaast vinden we het als Dorpsraad belangrijk om het overzicht en de status van de ontwikkellocaties, voor zover bij ons bekend, te delen met Beckum. Dit is te vinden in onderstaand overzicht.