Samenvatting Omgevingsprogramma

Wat is nodig om Beckum leefbaar te houden?

Een MFA voor behoud van voorzieningen

130 woningen voor starters en jonge huishouden

130 woningen de komende 10 jaar

Welk type woning?

Leidt tot een betere verdeling van het type woningen in heel Beckum

Waar?

Ontwikkellocaties in geel

Multi Functionele Accommodatie (MFA)

Een nieuw gebouw waar Sport, Cultuur, Onderwijs en Welzijn samenkomen

Gezamenlijke maatschappelijke missie en meerwaarde

Ruimtelijk en functioneel programma van eisen met focus op verbinding en samenwerking

Intentie:

Eigenaarschap en beheer door op te richten Beckumer stichting

Downloads