Nieuwe periode - Nieuwe mensen

Welkom in Beckum.

Welkom in Beckum: een klein dorp van meer dan 750 jaar oud, vol historie in het Twentse land. Het enige dorp van de gemeente Hengelo en nauw verbonden met Stepelo en Oele.

Als kerkdorp heeft Beckum – net als vele andere dorpen in het landelijk gebied – te maken met de leefbaarheid die onder druk staat. Dat uit zich verschijnselen als vergrijzing, ‘ontgroening’ en het afnemend aanbod aan voorzieningen. Het doel van Dorpsraad Bruisend Beckum is de leefbaarheid van Beckum te behouden én te verbeteren, waarbij de belangen van inwoners en ondernemers worden behartigd. Dit doen we samen met Beckum, de gemeente Hengelo en andere belangrijke stakeholders. We zijn er voor Beckum, want het is hier fijn wonen. Een hechte gemeenschap met een rijk verenigingsleven, midden in een prachtige groene omgeving en de voorzieningen van de stad dichtbij.

Een kleine impressie.

Foto’s: © Paul ter Bekke