Multifunctionele Accomodatie (MFA)

Hoe maken we de voorzieningen in Beckum toekomstbestendig?

Door een nieuw gebouw te realiseren waar Sport, Cultuur, Onderwijs en Welzijn samenkomen onder één dak
Een basisvariant is financieel haalbaar, maar onze ambities zijn groter!
De ambities kunnen realiteit worden als de bouw, beheer en eigenaarschap in handen is van een Beckumer stichting.

Stichting Beckums Kwartier in oprichting

Een vijftal betrokken Beckumers (of bijna-Beckumers) is van start gegaan als Dagelijks Bestuur van de op te richten stichting Beckums Kwartier.

  • Christiaan Markslag
  • Joost Hennen
  • Jan Wielens
  • Brian Ottink
  • Els Wijermars

Daarnaast is er een Algemeen Bestuur waarin de toekomstige gebruikers van de MFA vertegenwoordigd zijn.
En er is ook intensieve samenwerkingmet Symbio (Onderwijs) en de gemeente Hengelo.

Een grote uitdaging

Er is al veel uitzoekwerk verricht en er zijn veel stappen gezet in de afgelopen periode

Wensen en belangen
van gebruikersgroepen

Samenwerking

Kritisch kijken naar ambities

Financiering

Schetsontwerp van
2 varianten

Het is een complexe puzzel om alles samen te laten komen in 1 gebouw waarin alle gebruikers zich thuis voelen.
De uitdaging is groot, maar het is ook een unieke kans om de leefbaarheid van Beckum een enorme boost te geven.
Deze kans mogen we niet laten liggen en daarom gaan we deze uitdaging graag aan!

De eerste stappen

Inmiddels worden de eerste stappen gezet om de stichting Beckums Kwartier op te kunnen richten. Denk daarbij aan zaken als het opstellen van statuten. Om het project verder vorm te geven wordt er samen met de Gemeente Hengelo en Symbio gewerkt aan een routekaart. Hierin wordt helder hoe we met elkaar samenwerken, wat de belangrijke beslismomenten zijn en wat nodig is om die beslissingen te kunnen nemen. Hierbij krijgen we professionele ondersteuning van HEVO.

Meedenken?

Vanzelfsprekend worden er in het project ook momenten opgenomen om de Beckumers te informeren en te vragen om mee te denken over de uitwerking van het plan. Mocht u al ideeën hebben of een actieve bijdrage willen leveren, neem dan contact op via contact@beckumskwartier.nl of benader één van de bestuursleden.

We doen dit samen, samen voor elkaar!