Nieuwe periode - Nieuwe mensen

Welkom op de website van de Werkgroep AED Beckum

De werkgroep AED Beckum is in mei 2009 gestart met haar activiteiten in het kader van het Project AED Beckum als onderdeel van het Project Burgerhulpverlening Twente van de Ambulance Oost.

Het doel van de werkgroep AED:

  • Werven en opleiden van voldoende (bij HartslagNu aangemelde) burgerhulpverleners in Beckum en omgeving;
  • Zorgen voor voldoende reanimatie en AED cursussen (bediening Automatische Externe Defibrillator):
    • Link naar informatie betreffende cursussen;
    • Link naar cursusdata;
  • Aanschaffen, beheren en (laten) onderhouden van de AED’s in Beckum;
  • Genereren van voldoende financiële middelen om deze doelen te realiseren o.a. via sponsoring, donaties en collectes.

De werkgroep valt onder de Stichting Dorpsraad Bruisend Beckum en bestaat op dit moment uit Christel Pelle, Pascalle Ypkemeule, Sonja Mulder, Annet Freriksen en Rita Temmink. Vanuit de dorpsraad is Stefan Wielens belast met de financiën. Verder worden we ondersteunt door Jan Busscher die de maandelijkse controle van de apparaten verzorgd.

Om het project AED Beckum op langere termijn te laten slagen is het belangrijk dat het project Beckumbreed gesteund wordt middels jaarlijkse donaties/sponsoring.

Hebt u vragen aan de Werkgroep AED Beckum, dat kan via de contactpagina. Tevens kunt u voorstellen ter verbetering en/of aanvullingen kenbaar maken via dit formulier. Uiteraard kan dit ook door één van de werkgroepleden te benaderen.