Nieuwe periode - Nieuwe mensen

Welkom op de website van de Werkgroep AED Beckum

De werkgroep AED Beckum is in mei 2009 gestart met haar activiteiten (Project AED Beckum als onderdeel van het Project Burgerhulpverlening Twente).

 

Het doel van de werkgroep AED:

  • Werven en opleiden van voldoende (bij HartslagNu aangemelde) burgerhulpverleners in Beckum en omgeving
  • Zorgen voor voldoende reanimatie en AED-cursussen (bediening Automatische Externe Defibrillator)
  • Aanschaffen, beheren en (laten) onderhouden van de AED’s in Beckum
  • Genereren van voldoende financiële middelen om deze doelen te realiseren o.a. via sponsoring, donaties en collectes

De werkgroep valt onder de Stichting Dorpsraad Bruisend Beckum en bestaat uit Christel Pelle, Pascalle Ypkemeule, Sonja Mulder, Annet Freriksen, Christel Derkink en Rita Temmink.

Vanuit de dorpsraad is Stefan Wielens belast met de financiën. Verder worden we ondersteunt door Jan Busscher die de maandelijkse controle van de apparaten verzorgd.

Om het project AED Beckum op langere termijn te laten slagen is het belangrijk dat het project Beckumbreed gesteund wordt via jaarlijkse donaties/sponsoring.

 

Contact

info@dorpsraadbeckum.nl

Beckum heeft veel burgerhulpverleners en dat proberen we in stand te houden. In 2012 en 2017 hebben veel jongeren deelgenomen aan het leerproject ‘Reanimatie en AED voor jongeren’ en ‘Jongeren en Hartveilig Beckum en Oele’. 

De werkgroep is blij met alle cursisten, burgerhulpverleners en overige mensen die op welke manier dan ook bijdragen aan het bestaan van de werkgroep.

Donaties en giften door inwoners en organisaties maken het mogelijk om AED’s en kasten aan te schaffen en te onderhouden.

 

AED’s Beckum

  • Pastoor Ossestraat 44, bij pinautomaat tegenover café Halfweg
  • Kamphuis Mengvoeders, Wolfkaterweg 53 bij afgiftepunt
  • De Tukkerij, Sluitersdijk 42 (in eigen beheer)

 

Beginnerscursus en herhalingscursus

Bij voldoende belangstelling wordt er een beginnerscursus georganiseerd.
Een herhalingscursus wordt meerdere avonden per jaar gepland. Als je in ons systeem staat word je hiervoor opgeroepen. Ben je niet bekend bij de werkgroep dan kun je je aanmelden via de mail. De geplande data zijn te vinden op de agenda van Beckum: https://www.beckum.nl/agenda

Hartslag NU

Iedereen die de cursus Reanimatie en AED-bediening gevolgd heeft kan zich registreren als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

Voor informatie over het aanmelden en uitleg over het alarmeringssysteem, klik hier.

Informatie over het instellen van de HartslagNu-APP inclusief een kort filmpje, klik hier.

Lukt dit niet, geef dit dan door aan de werkgroep, dan kunnen zij de aanmelding verzorgen.

Link naar Nieuws van HartslagNu.

Link naar ‘Veelgestelde vragen’ van HartslagNu

Heb je elders scholing gevolgd en/of volg je bijscholing via je werk, schrijf je dan ook in!