Ontwikkeling Plan Schapenweitje Mentink

De familie Mentink is voornemens het schapenweitje te ontwikkelen voor Woningbouw in Beckum. Deze locatie is opgenomen in het ruimtelijk raamwerk voor Beckum dat door de gemeente Hengelo is vastgesteld. In het plan zijn 10 starterswoningen en 4 levensloopbestendige woningen opgenomen die nog nader uitgewerkt gaan worden door de architect van het plan. De verwachting is dat op korte termijn gestart wordt met het wijzigen van het bestemmingsplan en parallel hieraan de woningen verder uit te werken. Hopelijk is dit het 1e of 2e kwartaal van 2025 afgerond en kan daarna gelijk gestart worden met het plan als de woningen zijn verkocht.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Eric Groothuis van DOC17 Duurzaam Bouwmanagement, zie onderstaande contactgegevens. Het is de bedoeling dat inwoners van Beckum voorrang krijgen volgens nog nader vast te leggen criteria waarbij binding met Beckum van belang is. Wordt vervolgd.

Contactgegevens voor belangstellenden:

DOC17 Duurzaam Bouwmanagement

egroothuis@doc17.nl

06 – 50 61 84 91

Indien u belangstelling heeft, ontvangt DOC17 graag uw NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer voor het opmaken van een inschrijflijst. Ook zullen zij u informeren als de plannen verder uitgewerkt gaan worden.