Gemeente koopt Wolfkaterweg aan

Eén van de woningbouwlocaties in Beckum is gelegen aan de Wolfkaterweg. Ook wel bekend als ‘het paardenweitje’. Dat is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum. Daarin staan de maatregelen opgenomen om Beckum leefbaar te houden. Onder meer door 130 woningen te bouwen voor jonge huishoudens en starters.

Nadat de gemeente vorig jaar met de huidige eigenaren een optieovereenkomst voor de aankoop van deze gronden heeft gesloten, is dat nu opgevolgd met een daadwerkelijke koopovereenkomst. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor de koopovereenkomst definitief te maken en tot daadwerkelijke aankoop over te gaan.

Daarna kan de planvorming ook echt starten. Wij weten dat de gemeente de eerder geuite zorgen van direct omwonenden hierin meeneemt en hen tijdig informeert en betrekt gedurende het gehele proces. Als dorpsraad blijven we daar ook doorlopend aandacht voor vragen.